• 06-51602072
  • info@taaluilen.nl

Fase 2 - Ontwikkelen

Meer weten?

Over missie, visie en strategie?

Training 1

Het waarom van je organisatie

Visie organisatie

Tijdens deze eerste training gaan we kijken naar je missie en visie. Waarom besta je als organisatie? En wat zouden klanten missen als je er morgen niet meer zou zijn? We ontwikkelen een missie en visie die door jou en je team gedragen wordt. We komen met twee trainers. Trainer één leidt de sessie en probeert input te krijgen vanuit jou en je teamleden. De andere trainer schrijft mee en komt al snel met een visieverhaal. Wat daarin staat? De houding van jou en je team. De belangrijkste opdracht van jou bedrijf. Dé reden dat jullie onmisbaar zijn. En voor jullie belangrijke overtuigingen. Jij en je team bepalen de richting. De stip aan de horizon. Het is de visie van jou en je team.

Missie opstellen

Een missie waar jij en je team achterstaan. Dat is wat we willen. Om die te ontwikkelen stellen we meerdere vragen. Vragen als: waarom ben je hier ooit komen werken? Wat is je belangrijkste opdracht aan je klant? En waarom is je organisatie onmisbaar voor je klant? De vragen dwingen jou en je team na te denken over het bestaansrecht van je organisatie.

Missie en visie

Resultaat aan het einde van de eerste training? Een missie en visie waar het hele team energie van krijgt. Samen omschrijven we kernwaarden die iets zeggen over de gewenste sfeer binnen je organisatie. En over het dagelijks handelen. Een soort ID-bewijs waar iedereen binnen je organisatie zich aan houdt.

Training 2

Het concept
Hoe organiseer jij je bedrijfsvoering om je visie te halen?

Bedrijfsstrategie

De missie en visie van je organisatie staat. Tijdens de tweede training draait het om de betekenis van een visie en missie voor je organisatie. Samen met jou en je team kijken we naar de bewegingen die ingezet moeten worden. Wat betekent dat nu voor de verandering in je bedrijfsvoering? Wat moet je doen om de visie ook daadwerkelijk te realiseren?

Concept

Samen maken we een bedrijfsconcept. Hierin omschrijven we de belangrijkste uitgangspunten van de aanpak. Deze zetten we om in pijlers voor je organisatie. Door betekenis aan de pijlers te geven, zorgen we voor meer duidelijkheid en houvast. Dit is van belang voor de bewegingen die in gang gezet worden om de missie en visie in de praktijk te brengen.

Klantbelofte

Samen met je team kies je een concept. Daarin neem je de klant als uitgangspunt. Want daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. Daarom denken we na over de voordelen die het concept voor jouw klant oplevert. De klantbelofte.

Pijlers

Om je missie en visie in de praktijk te brengen, heb je met je team een aantal pijlers ontwikkeld. Iedere pijler omvat een deel van de bedrijfsvoering. Er moet beweging plaatsvinden om de visie te realiseren. Daarom werken we samen per pijler ambities uit. Waar wil je over vier jaar staan? Elk teamlid krijgt de verantwoordelijkheid voor een pijler. Wat hij moet doen? Erop toezien dat de gewenste beweging ook echt gerealiseerd wordt. Uitkomst? Meer betrokkenheid en eigenaarschap. Tegelijkertijd leert de rest van het team om bepaalde onderwerpen uit handen te geven aan collega’s. Dat vraagt om vertrouwen. En zo kunnen zij zich vastbijten in een andere taak. Win-win dus. Onderling legt je team verantwoording af naar elkaar. Dit zorgt weer voor een makkelijke sturing.

Wat levert het op?

Aan het eind van de tweede training heb je veel gedaan met je team. Er ligt een duidelijk concept dat bestaat uit een aantal pijlers. In de pijlers zit altijd een overlap. Dit komt omdat de pijlers uit elkaar voortvloeien. We maken samen een duidelijke verdeling zodat je team in groepjes onafhankelijk aan de slag kan.

communicatievelingen-met-oog-voor-rake-communicatie.

Klaar?

Om het onderscheidend vermogen van je organisatie te ontdekken? Durf je het aan om samen met ons het missie-visie- traject aan te gaan? Of misschien heb je nog vragen over deze tweede fase. Laten we kennismaken. Beantwoorden we gelijk al je vragen.

Scroll naar boven