• 06-51602072
  • info@taaluilen.nl

dichtbij / dicht bij

  • Door Taaluilen
  • 15 juli 2014
dichtbij dicht bij

dichtbij dicht bij

Schrijf je het aan elkaar of los?

Het kan allebei, maar het betekent dan wel iets anders.

Dichtbij is een bijwoord. Het is geen voorzetsel en er hoeft dus geen woord achter te komen.

Hoe dichtbij ben jij al? Ik ben dichterbij dan Jan.
Houd het boek eens wat dichterbij. Ik kan alleen lezen van dichtbij en mijn bril is voor veraf.

Dicht bij is een woordgroep. Hij bestaat uit het voorzetsel bij en het woord dicht dat bedoeld is als versterking. Omdat bij een voorzetsel is, moet er een woord achter komen te staan, een zelfstandig naamwoord of een persoonlijk voornaamwoord.

Hij woont dicht bij zijn werk.
Schuif de stoel maar dichter bij de tafel.
Kom eens een beetje dichter bij mij zitten.

Je kunt het controleren door dicht weg te laten. In de linker zinnen kan dat echt niet. In de rechter zinnen verandert misschien de betekenis wel iets, maar op zich zijn de zinnen goed.

Hoe bij ben jij al? Ik ben bijer dan Jan.
Houd het boek eens wat bijer. Ik kan alleen lezen van bij en mijn bril is voor af.
Hij woont bij zijn werk.
Schuif de stoel maar bij de tafel.
Kom eens een beetje bij mij zitten.

Dit geldt natuurlijk ook voor vlakbij en vlak bij en voor middenin en midden in.

 

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar boven